05 02 2008

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

.... • En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Sorularınız İçin Yazın:

emeklilikuzman@gmail.com


Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK Primleri Son Ödeme Tarihinin Tatile Rastlaması Halinde Tatil

ŞEVKET TEZEL- Sözcü Gazetesi

 

SSK Primleri Son Ödeme Tarihinin Tatile Rastlaması Halinde Tatili İzleyen İlk İşgününün İş Saati Sonuna Kadar Ödenebilir
SSK’ya ödeyeceğimiz primlerin son ödeme tarihinin tatile rastlaması halinde son ödeme tarihi ne zaman olur? Muhittin DÜNDAR

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasanın 80 inci maddesi birinci fıkrasına göre, işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primine esas tutulacak kazançları toplamı üzerinden hesaplayacağı prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemek zorunda olup, primlerin ödenmesi gereken ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde, ne yolda işlem yapılacağı 506 sayılı Yasada öngörülmemektedir.

Bu durumda yasal kural gereği Genel Hukuk kurallarına göre işlem yapılması gerektiğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 162 nci ve Borçlar Kanunun 77 nci maddeleri gereğince yasal tatil olarak kabul edilen bir güne rastlayan vade, kendiliğinden bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecektir.

Bu durumda da primlerin ödenmesi gereken ayın son gününün tatile rastlaması durumunda, primlerin ödenmesi gereken süre, tatili takip eden ilk iş gününün iş saati sonuna kadardır. Bundan sonra ödenen primler yasal süresi dışında ödenmiş kabul edilir.

4193
0
0
Yorum Yaz